Tại sao EL Academy khác biệt

Đăng ký khóa học
Hãy gọi cho chúng tôi
Hay để chúng tôi
gọi lại cho bạn
Banner đăng ký trang chủ
Nếu bạn muốn điểm IELTS Speaking đạt từ band 7 trở lên, bắt buộc bạn cần phải thành thạo trong việc sử dụng các từ đồng nghĩa và các lối diễn đạt tương đương, tránh tối đa việc sử dụng trùng lặp từ ngữ. Bài viết dưới đây...
Chỉ trong một phút của bài thi IELTS Speaking part 2, bạn có thể viết ra tất cả những ý mà trả lời đầy đủ cho 5 câu hỏi "who, when, where, what, how"....
Bạn có suy nghĩ nên sử dụng nhiều từ vựng phức tạp trong IELTS ? Bài viết sau sẽ chia sẻ với bạn một số bài tập collocation cách sử dụng nhiều từ vựng phức tạp trong IELTS